What's Next?

Uw bedrijf draait op kennis

Uw medewerkers zijn voortdurend informatie aan het genereren,
de aankoper die kostprijzen van grondstoffen verzamelt, de boekhouder die de omzet berekent , de machine-operator die productietijden vaststelt,...
Van 's morgens tot 's avonds, elke dag opnieuw.

Uw bedrijf draait op deze kennis, deze ervaring. Vandaag de dag blijkt veel informatie echter zeer verspreid en daardoor ontoegankelijk te zijn.
Dat is nefast voor de efficiëntie van uw bedrijf, zeker in onze just-in-time cultuur waarbij u op elk ogenblik toegang wilt hebben tot uw gegevens.
Bovendien maakt dit het moelijk om vooruit te denken, prognoses te maken en de juiste voorspellingen te doen.
Hoe gemakkelijker de toegang tot uw gegevens, hoe sneller u kan inspelen op bepaalde veranderingen in de markt.

Het is daarom van groot belang dat al die informatie ook degelijk gekanaliseerd wordt en op een gestructureerde manier wordt beheerd.
Men heeft een goede structuur nodig om gegevens in op te slaan en een systematiek die er voor zorgt dat alle informatie netjes op zijn plaats terecht komt.

Vandaag de dag doen we dat met een geintegreerd informaticasysteem. Next helpt u hierbij.

"Zo had ik het toch niet bedoeld ?"

Een vlotte communicatie vormt de ruggengraat van uw bedrijf.
Iedereen kent nog wel het telefoonspelletje van vroeger: de eerste fluistert iets in het oor van de persoon ernaast, die het doorfluistert aan de volgende, enz..
Tot de laatste persoon luidop zegt wat hij begrepen heeft en iedereen in lachen uitbarst.
Ook kinderspelletjes kunnen soms pijnlijk actueel zijn. Boodschappen komen vaak verhakkeld aan en de betekenis is niet meer de oorspronkelijke.
Er is een duidelijke en éénduidige manier van communiceren nodig binnen een bedrijf.

Zoals A het bedoelt, moet B het begrijpen.

Maar dit is niet evident, en het wordt vaak pas ontdekt wanneer het al te laat is.
'Ik denk dat hij dat gaat doen' - 'ik denk dat zij dat gedaan heeft'

Vaak loopt dit fout tijdens de groeifase van het bedrijf.
'In het begin zaten we nog allemaal rond één tafel en toen was alles duidelijk voor iedereen'
Maar intussen is uw bedrijf gegroeid, en die ene tafel is te klein geworden.
Kortom, wat vroeger werkte, werkt nu niet meer en dat zet de deuren open voor misverstanden.
U heeft nood aan een duidelijk communicatiekanaal en gestroomlijnde communicatieprocessen.
Ze vormen de krijtlijnen waarbinnen de communicatie gebeurt. Ze beschrijven het hoe, het wanneer, het waarom en wie.

Veel mensen krijgen rillingen bij het woord 'processen'. Men denkt dan aan tientallen documenten die ingevuld moeten worden en een hoop rompslomp.
Maar verwar processen voor dagelijkse werking niet met één of andere ISO norm die men wenst te behalen. Processen dienen om het werk te vereenvoudigen,
om een minimum aan tijd te verliezen en uiteindelijk om rust te brengen.

"Wie zou dit kunnen weten ?"

In uw bedrijf werken de knapste koppen, elk expert op hun vakgebied, met een schat aan ervaring en informatie.
Maar u wilt er natuurlijk wel voor zorgen dat die kennis ten dienste komt van heel het bedrijf, en niet enkel in het hoofd van uw medewerker blijft bestaan.
De dag dat hij of zij met ziekte thuis zit, met pensioen gaat of het bedrijf zou verlaten riskeert u problemen.

Niemand zou onmisbaar mogen zijn.

Het is daarom van groot belang werk te maken van een systeem dat dergelijke kennis overdraagt aan andere mederwerkers en aan volgende generaties.
Een geïntegreerd software platform kan hier voor zorgen... op voorwaarde dat iedereen het ook gebruikt.
Daarom besteden we bij Next zeer veel aandacht aan eenvoud en toegankelijkheid, en zorgen we ervoor dat uw mensen niet het gevoel krijgen 'alles opnieuw te moeten leren'.

"Mijn bedrijf is uniek, hoe zou standaard software dan kunnen volstaan ?"

Dat kan ook niet. Elk bedrijf heeft in de loop der tijd een eigen manier van werken ontwikkeld. Ook uw bedrijf onderscheidt zich van de anderen door de dingen net dat tikkeltje anders te doen.
En daarom geloven we bij Next dat uw automatiseringsproces aangepast moet zijn aan uw werkwijze en niet andersom.

Software moet eenvoudig bruikbaar zijn, doen wat moet en uitbreidbaar waar nodig. Niet meer, niet minder.

Alle toeters en bellen, die uw bedrijf nooit zal gebruiken maar die bij standaard paketten steevast worden aangeboden, maken het geheel alleen maar duurder en ingewikkelder.
Onze ervaring is dat standaard paketten zelden alle behoeften vervullen, en achteraf specifieke aanpassingen laten maken, is een dure grap.
Next is er van overtuigd dat een pakket op maat de juiste keuze is.

"Al mijn medewerkers werken met Excel"

Uw medewerkers zijn plantrekkers. Wanneer ze niet beschikken over een gebruiksvriendelijke centrale applicatie
zullen ze alternatieve methoden zoeken. Tegenwoordig wordt Excel het vaakst gebruikt.
Het probleem is dat uw bedrijfsgegevens, uw kennis, op die manier niet centraal wordt beheerd en uw gegevens geraken verspreid en versnipperd.
Een tweede probleem is dat de gegevens ook niet op een éénduidige manier worden opgeslagen: iedereen maakt dat overzicht 'net' iets anders.
Uit dergelijke gegevens kan u geen statistieken trekken; ze dienen voor 'nu', maar ze zullen zo goed als waardeloos zijn in de toekomst.
Tot slot vergeet men vaak collega's de 'nieuwe versie' te bezorgen met veel fouten en vergissingen tot gevolg.

Wanneer u in uw bedrijf veel Excel documenten ziet circuleren is dat volgens Next een barometer die aanduidt dat u uw centrale systeem eens onder de loupe moet nemen.

"Hoe vaak hebben we dat nu al niet gedaan ?"

Wanneer men (zoals hierboven beschreven) werkt met afzonderlijke, niet-samenhangende gegevens zullen verschillende mensen dezelfde taken uitvoeren.
Het werk van de voorganger zal in dergelijke gevallen zelden juist opgebouwd zijn voor de volgende. Hier gaat vaak enorm veel tijd en energie aan verloren, and time is money...

Bovendien leidt inefficiëntie vaak ook tot frustratie bij uw medewerkers, waarvan de negatieve impact al te vaak wordt onderschat.

"Mijn medewerkers houden niet van computers..."

We leven in een wereld waarin automatisatie niet meer weg te denken is.
De markt verlangt zeer accurate antwoorden en een snelle reactie.
Het is ondenkbaar dat we dit zouden verwezenlijken zonder de hulp van onze vriend de computer.
Hoewel.. Onze vriend?

Bij Next zijn we ervan overtuigd dat de meerderheid van de mensen zich niet interesseert in de wereld van IT.
Ze gebruiken de computer enkel omdat ze die nodig hebben, maar in de vrije tijd beperkt het gebruik van de computer
zich tot wat surfen op het net, een babbeltje via skype of het versturen van een mailtje.

Veel IT's verliezen dit uit het oog. Men vergeet vaak dat de gemiddelde gebruiker een computerleek is.
Bij Next daarentegen houden we er wel degelijk rekening mee, het is één van de belangrijkste criteria tijdens het uitwerken van user interfaces en werkwijzen van een programma.
Mensen hebben geen zin om een algemene opleiding 'computer' te volgen om met een programma te kunnen werken.
Neen, het programma dat ze nodig hebben moet zichzelf uitwijzen. Instinctief moeten alle functies binnen handbereik liggen. Men mag geen duizend keren moeten klikken om aan een scherm te geraken,...

De leercurve moet laag blijven, men moet snel aan de slag kunnen én last nut not least: men moet méér terugkrijgen van een applicatie als
de energie die je steekt in de input. Wanneer deze punten niet gerespecteerd worden zal men de applicatie al snel links laten liggen en zelf
op zoek gaan naar alternatieve werkmethodes.
En dan is alles voor niets geweest...