Onze aanpak

Hoe weet een informaticus hoe wij werken?

Dat kan een informaticus niet weten.
Vandaag werken wij voor een bank, morgen voor een zelfstandig aannemer. We komen in aanraking met de meest uiteenlopende sectoren.
Het is ons streefdoel om uw bedrijf, uw sector en vooral uw specifieke werkwijze te leren kennen en te begrijpen.
Dit is enkel mogelijk door iedereen binnen een bedrijf aan het woord te laten en per persoon na te gaan wat de noden zijn, de eventuele bottle-necks,...

Het is vaak moeilijk voor mensen om ons te vertellen wat ze graag zouden hebben wanneer ze nog niets gezien hebben.
Wat moeten we aan die IT'er vragen? Hoe beginnen we hieraan?
Vanuit de ervaring van Next en haar expertise weten wij welke vragen we u moeten stellen. We kijken ook graag eens mee over uw schouder om te zien hoe u vandaag werkt
(welke systemen u gebruikt, welke goed zijn of juist op de zenuwen werken, waar u precies op klikt,...).
We willen inzicht krijgen in uw bedrijf om zo een gegevensstructuur aan u te kunnen voorstellen, samen met een werkwijze.
Dit gebeurt in volledig overleg en u zal ons daarin sturen.

Toekomst voorspellen

Jammer genoeg behoort dat niet tot onze vaardigheden. Het is bijna onmogelijk om uw bedrijfsapplicatie volledig op voorhand uit te schrijven.
In het verleden werd software vaak op die manier geschreven. Men had eerst een hele lange periode van analyse en het uitschrijven van een architectuur voor de applicatie.
Daarna volgde een lange periode van ontwikkeling en pas daarna kon het eerste stuk software geïnstalleerd worden bij de klant.

Die lange periode van analyse zorgde er vaak voor dat de behoeften van de klant al veranderd waren tegen het moment dat de software kon geleverd worden.
Een tweede probleem bij die werkwijze is dat wijzigingen aanbrengen aan software steeds arbeidsintensiever en dus duurder zal worden naarmate de ontwikkeling vordert.

Continuous integration

Onze werkwijze is erop gericht het beoogde eindpakket op te delen in kleinere stukjes.We bespeken samen welke bouwstenen als eerste aan bod zullen komen.
Van deze (kleinere) onderdelen worden de normale fases doorlopen: analyse, ontwikkeling, implementatie, testen en evaluatie.
Het voordeel hiervan is dat er veel sneller software kan opgeleverd worden. U, als uiteindelijke gebruiker zal onmiddelijk feeling krijgen met de nieuwe applicatie.
Op die manier kan u onmiddelijk feedback geven en stelt u ons bij Next in staat om in een heel vroeg stadium van de ontwikkeling in te grijpen of bij te sturen waar nodig.
Zo vermijden we kosten voor aanpassingen en verloren ontwikkelingswerk.
We kunnen de ontwikkeling van uw applicatie parallel laten verlopen met evoluties in de markt en minimaliseren het leerproces bij omschakelijk naar 'het nieuwe systeem'.